Τίτλος Θέσης Εργασίας:

Agents / Intermediaries for an important representative agency in Spain

 

Περιγραφή Ρόλου:

We are looking for international agents / intermediaries to collaborate with an important agency in Spain for the next summer transfer market, 21/22.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Experience as an agent / broker
  • Any country

Agents / Intermediaries for representative agency | Spain