Τίτλος Θέσης Εργασίας:

Central Defense for 3rd division of Poland

Απασχόληση:

Περιγραφή Ρόλου:

Young Centre Back Urgently Required for Polish Division 3 Club
Between ages of 17-22

3 Month Contract with potential of extention.

Central Defense | 3rd division | Poland