Τίτλος Θέσης Εργασίας: 

Centre Back

 

Λεπτομέρειες:

They need a central defender for Bosnia’s 2nd division football team.

 

Παροχές:

Salary: € 800 / month + accommodation

 

Προδιαγραφές:

 • Currently free
 • Only players from Balkan countries
 • Similar league experience
 • Direct players or agents
 • Send transfermarkt and recent video
 • We will not take into account profiles that do not meet all the requirements.

Centre Back | 2nd Division | Bosnia

  Alfa Jobs

  Contact Us

  Contact us for any questions:

  • Email

  +44 7894461574

  +44 7894461574

  Find Us

  Find us on Social Media:

  • Twitter

  © 2021 by  Alfajobs.org