Τίτλος Θέσης Εργασίας:

Fitness coach

Περιγραφή Ρόλου:

Ζητείται

Γυμναστής-τρια

από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό.

Fitness coach | COVERAMEA | Greece