Τίτλος Θέσης Εργασίας:

Footballers for the Preferred League team in Albacete, Spain

Απασχόληση:

Περιγραφή Ρόλου:

Wanted 2 midfielders and 2 forwards.

Conditions:

Club agreement.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Residents in Spain.

Footballers | League team | Spain

  Alfa Jobs

  Contact Us

  Contact us for any questions:

  • Email

  +44 7894461574

  +44 7894461574

  Find Us

  Find us on Social Media:

  • Twitter

  © 2021 by  Alfajobs.org