Τίτλος Θέσης Εργασίας:

Footballers for the Preferred League team in Albacete, Spain

Απασχόληση:

Περιγραφή Ρόλου:

Wanted 2 midfielders and 2 forwards.

Conditions:

Club agreement.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Residents in Spain.

Footballers | League team | Spain